Polityka prywatności

SERWIS


Niniejsza polityka prywatności dotyczy portalu rzetelnaobsluga.pl, zwanym dalej „Serwisem”. Zasady korzystania z Serwisu określa Regulamin. 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z Serwisu , zwanych dalej „Użytkownikami” jest Profit Partner spółka z o.o. z siedzibą w Polkowicach, pod adresem: 59-100 Polkowice, ul. Kolejowa 29;  NR KRS 0000561347, zwaną dalej „Spółką”. 

 

CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH


Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są przez Spółkę w celu prowadzenia Serwisu, w tym umożliwienia Użytkownikom korzystania z usług Serwisu.
Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach Serwisu oraz w innych celach zgodnych z prawem, w szczególności określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. W tym celu należy się zwrócić do Spółki. Korzystanie z Serwisu może wymagać podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Serwisu.
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko Serwisu i nie reguluje zasad przetwarzania danych osobowych na innych stronach internetowych, do których odesłania (linki) zawiera Serwis.
W przypadku zbierania danych osobowych oraz innych informacji dotyczących Użytkowników za pośrednictwem formularzy dostępnych w ramach Serwisu - cel ich przetwarzania podany przy formularzu, za pośrednictwem którego następuje zbieranie danych.
Spółka nie zbiera i nie przetwarza danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia w sposób świadomy. Zachęcamy rodziców, aby przekazywali dzieciom informację o korzystaniu z internetu i kwestiach podawania informacji, w tym danych osobowych w Internecie. 

 

ODBIORCY DANYCH


Spółka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych oraz informacje dotyczące Użytkowników osobom trzecim w celu wykonywania czynności związanych z prowadzeniem Serwisu. 

 

IP


W momencie odwiedzenia przez Użytkownika Serwisu, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym adresie IP lub numerze MSISDN) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, jak również szereg informacji związanych z połączeniem, takich jak:

  • informacje o przeglądarce internetowej Użytkownika, którą się posługuje korzystając z Serwisu,

  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http, 
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (jeżeli odwiedzenie Serwisu nastąpiło przez link umieszczony na innej stronie internetowej).

Powyższe informacje, jak również dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z Serwisu, będą przetwarzane w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu, celu statystycznym. 

 

COOKIES


Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe umieszczone w folderze przeglądarki. Podczas przeglądania witryny internetowej tego rodzaju plik umieszczony w urządzeniu wysyła pewne informacje do przeglądarki. Pliki „cookies” są bardzo rozpowszechnione i używane w wielu witrynach internetowych z uwagi na swoją przydatność. Pliki te mogą być także używane w celach marketingowych. Więcej informacji dotyczących plików „cookies” można znaleźć np. w Wikipedii - http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko lub na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ .
Bez umieszczania niektórych plików „cookies” w urządzeniu, którym posługuje się Użytkownik nie jesteśmy w stanie oferować wszystkich funkcjonalności Serwisu. Niektóre pliki „cookies” są niezbędne do tego, by zapewnić Użytkownikowi możliwość pełnego wykorzystania z Serwisu.
Z niektórych plików „cookies” korzystamy by zbierać informacje statystyczne o aktywności Użytkowników w Serwisie. Informacje te umożliwią doskonalenie Serwisu tak, by spełniał on oczekiwania Użytkownika.
Niektóre pliki „cookies” poprawiają funkcjonalność witryny, ponieważ umożliwiają zapamiętywanie pewnych wyborów i ustawień Użytkownika. Te pliki „cookies” używane są przez Spółkę oraz podmioty trzecie, które świadczą usługi dotyczące Serwisu , tak jak np. facebook, którego wtyczka znajdują się w Serwisie.
Istniej także grupa plików „cookies”, która zapamiętuje wizyty Użytkownika w Serwisie, podstrony lub linki, które zainteresowały Użytkownika. Umożliwiają one spersonalizowanie treści  do indywidualnych preferencji Użytkownika. Te pliki „cookies” mogą także śledzić ruchy Użytkownika również w innych serwisach internetowych. Niektóre z powyższych plików „cookies” mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu przez domeny podmiotów trzecich, takie jak: facebook.com, youtube.com - te podmioty trzecie o świadczą usługi dla Spółki lub oferują dodatkowe funkcjonalności Serwisu dla Użytkownika.
Dane uzyskiwane przez  Serwis dzięki plikom „cookies” nie są przypisywane do konkretnej osoby.
Jeżeli Użytkownik kontynuuje korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień – oznacza to, że akceptuje zamieszczanie i korzystanie z plików „cookies”.
Użytkownik może uniknąć wszystkich lub niektórych tego rodzaju plików poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki  w taki sposób, by nie pozwalała niektórym albo wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Użytkownika, gdy witryna chce przechować na urządzeniu Użytkownika taki plik. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki „cookies”, które już zostały zapisane na urządzeniu Użytkownika.
W celu zablokowania przyjmowania plików „cookies” należy zapoznać się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki.  Można je znaleźć w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia” lub skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.

 

Zarządzanie plikami „cookies” i danymi witryn przeglądarek, w tym blokowanie plików „cookies”:

·Internet Explorer

·Chrome

·Firefox

·Safari 

 

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI


Polityka Prywatności może zostać zmieniona przez Spółkę poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.  Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 1 września 2013 roku. 

 

KONTAKT


Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Polityki Prywatności powinny być kierowane na adres e-mail kontakt@rzetelnaobsluga.pl lub listownie na Profit Partner spółka z o.o., 59-100 Polkowice, ul. Kolejowa 29, z tytułem e-mail’a lub dopiskiem „Polityka prywatności”.

 

Wydarzenia

Najaktywniejsi użytkownicy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności".